Een corticosteroïden injectie

Afhankelijk van uw klachten, het lichamelijk onderzoek en de (waarschijnlijke) diagnose kan de behandelend arts u een corticosteroïdeninjectie adviseren. Meestal kan deze tijdens hetzelfde bezoek gegeven worden en hoeft u hier geen nieuwe afspraak voor te maken.

Wat zijn corticosteroïden
Corticosteroïden zijn stress hormonen die worden geproduceerd door de bijnieren in het lichaam. Zij spelen een belangrijke rol bij de regeling van het bloedsuikergehalte en het remmen van ontstekingsreacties in het lichaam. In de geneeskunde wordt frequent gebruik gemaakt van de ontstekingsremmende eigenschap van deze corticosteroïden. Binnen de orthopedie worden corticosteroïdeninjecties, in combinatie met een lokaal anestheticum (lidocaïne), al jaren als diagnosticum en therapie toegepast.

Het middel dat binnen onze kliniek wordt toegediend is Depo-Medrol (methylprednisolon). Deze injectievloeistof heeft een vertraagde afgifte en daardoor een langdurige werking. Depo-Medrol wordt voor toediening vermengd met een lokale anesthetica (lidocaïne) dat tot 2 uur na toediening een verdovende werking heeft.

Werking

De diagnostische werking
Soms kan er na anamnese en lichamelijk onderzoek twijfel bestaan over de daadwerkelijke oorzaak en locatie van de klachten. Een injectie kan hierbij uitkomst bieden. Door het inspuiten van de verdovende vloeistof kan al na een aantal minuten getest worden of de locatie van de injectie juist is doordat het bewegen makkelijker verloopt of de pijn bij bewegen is afgenomen. Indien er niet direct resultaat is, dan zal alsnog het effect van de corticosteroïden worden afgewacht alvorens een andere interventie zal worden ingezet.

De therapeutische werking
Twee dagen na de injectie treden de corticosteroïden in werking. De ergste pijn verdwijnt vaak binnen twee weken na de injectie. Het middel remt de ontsteking en vermindert daarmee de pijn. Hierdoor kunt u de arm veelal ook beter bewegen. Hoe lang u baadt heeft bij de injectie is zeer persoongebonden en vooraf niet te voorspellen. Ondanks dat het middel enkele weken werkt zijn er patiënten die na één injectie volledig klachtenvrij zijn. Bij anderen keren de klachten na enkele weken terug. Er is een kleine groep die geen of slechts enkele dagen vermindering van pijn ervaart. Indien de werking van het middel is gebleken, doordat de klachten tijdelijk zijn afgenomen, kan een tweede injectie in overweging worden genomen. Als er geen enkele verbetering optreedt, is een tweede prik op dezelfde locatie niet zinvol.

Hou er rekening mee dat het verdovende middel na twee uur is uitgewerkt. Het kan zijn dat u de eerste twee dagen na de injectie juist meer pijn krijgt. Hier kunt u Paracetamol voor innemen (3x 1000mg per dag). Pas na een dag of twee mag u effect verwachten. Probeer voor uzelf bij te houden hoelang de injectie uw klachten vermindert.

Waar
De injectie kan op diverse plaatsen in de schouder worden gegeven. Dit is afhankelijk van de locatie van uw klachten. De injectie kan gegeven worden in:
de subacromiale ruimte. Dit is de ruimte tussen de pezen en het dak van de schouder.
het acromio-claviculaire gewricht. Dit is het gewrichtje tussen het dak van de schouder (acromion) en het sleutelbeen (clavicula). Deze injectie wordt meestal gegeven onder geleide van een echo zodat de juiste locatie bepaald kan worden.
het gewricht (intra-articulair). Dit is de ruimte tussen de kop en de kom van het schoudergewricht.
In de peesschede van de biceps.


Leefregels
Na de injectie hoeft de arm niet in een mitella. U mag de arm op geleide van de pijn gewoon bewegen en gebruiken. Eventueel kunt u gedurende de eerste paar dagen pijnmedicatie innemen of de schouder koelen. Het is niet verstandig te forceren en de pijn te provoceren. Start met zware inspanning en eventuele fysiotherapie pas na 1 à 2 weken.

Bijwerkingen
Over het algemeen treden er geen bijwerkingen op. Wel kan er een enkele dagen sprake zijn van een pijn toename. Deze toename kan soms fors zijn. Soms is er wat zwelling en/of warmte.
Andere bijwerkingen kunnen zijn:
Het rood worden van het gelaat.
Hormonale schommelingen die onder andere kunnen leiden tot menstruatiestoornissen.
Ontregelde glucosespiegel bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte).
Lokale huidafwijkingen (dunner of stugger worden van de huid, verkleuring van de huid).
Allergie.

Wanneer contact opnemen
Bij koorts (temperatuur boven 38,5 °C) en/of lokale roodheid, warmte en zwelling van de prikplaats moet u contact opnemen met de polikliniek orthopedie (070 2106398). Wanneer u langer dan drie dagen ernstige pijn heeft.

Vervolg afspraak
Afhankelijk van de klachten kan één van de volgende afspraken worden gemaakt:
Na 6-8 weken komt u terug op de polikliniek bij de nurse practitioner, die met u de werking van de injectie evalueert.
Na 6-8 weken belt de nurse practitioner u op om de werking van de injectie te evalueren.
U neemt zelf na 6-8 weken contact op om een vervolgafspraak te maken indien de klachten aanhouden.